Kredyt hipoteczny z dopłatą do odsetek

Kredyt Hipoteczny

  Kontakt    Kredyt hipoteczny    Kredyt refinansowy    Kredyt mieszkaniowy    Kontakt   

hipoteczny

Kto może mi doradzić w sprawie kredytu?

Gdzie zaciągnąć najlepszy kredyt?

Aktualne oferty:

Kredyt mieszkaniowy
 »  Alior BankKredyt konsolidacyjny
 » 
Deutsche Bank

Kredyt konsolidacyjny
 »
Bank BPH
Pożyczka hipoteczna
 »
Bank Millennium
Kredyt samochodowy
 »
ING Bank
Kredyt gotówkowy
 »
Raiffeisen Bank
Kredyt dla przedsiębiorstw
 
»  Credit AgricoleKredyt konsolidacyjny
 » 
mBank

Kredyt konsolidacyjny
 »
Multibank
Pożyczka hipoteczna
 »
Bank Pocztowy
Kredyt samochodowy
 »
Bank Zachodni WBK
Kredyt gotówkowy

  

 

 

Leasing na samochody osobowe i ciężarowe
 »  Kontakt
Leasing na samochody osobowe i ciężarowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne oferty:

Kredyt mieszkaniowy
 »  Alior BankKredyt konsolidacyjny
 » 
Deutsche Bank

Kredyt konsolidacyjny
 »
Bank BPH
Pożyczka hipoteczna
 »
Bank Millennium
Kredyt samochodowy
 »
ING Bank
Kredyt gotówkowy
 »
Raiffeisen Bank
Kredyt dla przedsiębiorstw
 
»  Credit AgricoleKredyt konsolidacyjny
 » 
mBank

Kredyt konsolidacyjny
 »
Multibank
Pożyczka hipoteczna
 »
Bank Pocztowy
Kredyt samochodowy
 »
Bank Zachodni WBK
Kredyt gotówkowy

 

 

 

Leasing na samochody osobowe i ciężarowe
 »  Kontakt
Leasing na samochody osobowe i ciężarowe

 

 

 

 

 

Rodzina na swoim - kredyty z dopłatami

Preferencyjne kredyty z dopłatami
Program "Rodzina na swoim"

 

W styczniu 2007 roku weszła w życie ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy, preferencje z niej wynikające nie były zbyt atrakcyjne dla potencjalnych kredytobiorców i bardzo niewiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu z rządową dopłatą do odsetek.

 

Rok 2007 był jednak okresem, w którym banki łagodnie podchodziły do kredytowania, ustalając wysokość oprocentowania na bardzo niskim poziomie, pobieżnie badając zdolność kredytową i kredytując 100% wartości nieruchomości (LTV na poziomie 100% i większym). 

 

Czasy się jednak zmieniły. Banki zaczęły wymagać dużego wkładu własnego, niektóre całkowicie zrezygnowały z kredytów walutowych a oprocentowanie kredytów hipotecznych drastycznie wzrosło. To wszystko spowodowało powrót do tematu kredytów z dopłatami. Nagle okazało się, że rządowe preferencje i możliwość refundacji połowy wartości odsetek jest w obecnym okresie bardzo atrakcyjną alternatywą dla drogich kredytów walutowych.

 

Sprawdź, gdzie aktualnie możesz się ubiegać o preferencyjny kredyt z dopłatą

 

Na czym zatem polega istota kredytów z dopłatami? Kto może się o nie ubiegać? Jakie są wady i zalety takiego kredytu? Komu będzie się on opłacać? To wszystko staramy się wyjaśnić poniżej.

 

Kredyt z dopłatą – Na czym to polega?

 

Standardowy kredyt bankowy udzielony na zakup mieszkania lub domu spłacany jest w ratach. Na każdą ratę składają się dwa składniki: część kapitałowa (czyli spłata części pożyczonego od banku kapitału) oraz część odsetkowa (czyli spłata odsetek naliczonych od aktualnego salda zadłużenia).

 

Natomiast rata kredytu preferencyjnego spłacana przez kredytobiorcę składa się z części kapitałowej oraz jedynie połowy części odsetkowej. Pozostałe 50% miesięcznych odsetek spłaca za nas państwo. Takie rozwiązanie może być szczególnie opłacalne w pierwszych latach spłaty kredytu, gdyż właśnie wtedy rata kredytu w przeważającej części składa się z części odsetkowej. Należy uświadomić sobie, iż w pierwszych latach po zaciągnięciu kredytu, płacona przez nas rata w niewielkiej części obejmuje spłatę samego kapitału.

 

Kredyt preferencyjny - Jakie muszę spełnić warunki?

 

Warunków jest sporo. To właśnie jeszcze niedawno zniechęcało Polaków do preferencyjnych kredytów. Jednak dziś to się zmienia. Jeśli spełnimy te warunki, oszczędności będą spore.

 

1. Kredyt preferencyjny jest udzielany jedynie w złotówkach.

Nie ma możliwości uzyskania dopłaty do odsetek w przypadku kredytu denominowanego w obcej walucie (CHF, EUR, USD). Kredyty walutowe kuszą niższym oprocentowaniem. Jednak stale rosnące marże na kredytach walutowych, powodują, że różnica w oprocentowaniu kredytów w PLN i kredytów w CHF jest coraz mniejsza. Uwzględniając fakt, iż przy kredycie w PLN możemy płacić o połowę niższe odsetki (oprocentowanie spada o połowę) , takie złotówkowe kredyty są dziś w rzeczywistości tańsze od jakichkolwiek kredytów walutowych.

Dodatkowym czynnikiem, wzmagającym popularność kredytów preferencyjnych w PLN może być fakt, iż kredyty denominowane w obcych walutach są coraz mniej dostępne. Kolejne banki wycofują się całkowicie z ich udzielania lub  znacznie ograniczają ich dostępność.

 

2. Kredytobiorcami mogą być jedynie małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci

W myśl ustawy Bank nie udzieli kredytu z dopłatą osobom pozostającym w nieformalnym związku i osobom samotnym. 

Wyjątkiem są osoby samotne wychowujące dzieci (przez które rozumie się dzieci małoletnie, dzieci ma które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia).

 

3. Kredytobiorcy w dniu zawarcia umowy kredytowej nie mogą być właścicielami żadnej nieruchomości mieszkalnej.

Jeśli jesteśmy właścicielami domu lub mieszkania, kredyt preferencyjny jest możliwy do uzyskania tylko wtedy, gdy przed dniem zawarcia umowy sprzedamy swoją nieruchomość. Dotyczy to również przypadku, gdy przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Natomiast w przypadku, gdy przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub jesteśmy najemcą lokalu mieszkalnego, w momencie podpisywania umowy jesteśmy zobowiązani do złożenia oświadczenia, iż w terminie 6 miesięcy rozwiążemy umowę najmu lub opróżnimy lokal.

 

4. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, na którego zakup udzielany jest kredyt z dopłatą nie może przekraczać 75 m2, a w przypadku domu – 140 m2.

 

5. Nieruchomość musi znajdować się na terytorium Polski.

 

6. Cena zakupu nieruchomości nie może być wyższa niż iloczyn powierzchni tej nieruchomości i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 przemnożonego przez współczynnik 1,3 (od stycznia 2009 r. współczynnik wynosi 1,4)

Innymi słowy cena metra kwadratowego nie może być wyższa niż:

- wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kw.*1,3
(do końca 2008)

- wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kw.*1,4
(od stycznia 2009)

Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 ogłaszany jest przez GUS 2 razy do roku osobno dla każdego województwa i miasta wojewódzkiego.

Aktualne stawki wskaźnika znajdują się na tej stronie.

 

7. Rządowa dopłata wynosi 50% odsetek od kredytu, lecz nie więcej niż kwoty określone w ustawie.

Możemy tu wyróżnić 2 przypadki:

- jeśli powierzchnia mieszkania nie przekracza 50 m2 (a powierzchnia domu – 70 m2), dopłata wynosi 50% wartości odsetek;

- jeśli powierzchnia mieszkania przekracza 50 m2 (a powierzchnia domu przekracza 70 m2), dopłata wynosi odpowiednio:

* dla mieszkania:         50% * (50 m2 / pow. mieszkania)

* dla domu:                50% * (70 m2 / pow. domu)

 

8. Dopłaty do odsetek są stosowane przez pierwszych 8 lat kredytowania.

Powyższy warunek może wydawać się nieatrakcyjny, szczególnie przy uwzględnianiu faktu, iż kredyty hipoteczne zaciągane są na okres 20-30 lat. Pamiętajmy jednak, że to właśnie w tych pierwszych latach część odsetkowa płaconej raty jest najwyższa i to właśnie wtedy osiągamy najwyższe oszczędności, korzystając z dopłaty do odsetek. W późniejszych latach (przy założeniu, że w kolejnych latach dopłata do odsetek również byłaby stosowana) preferencja dawałaby nam korzyści nieporównanie mniejsze niż na początku kredytowania.

 

9. Kredyty preferencyjne są udzielane jedynie w wybranych bankach. 

Aby sprawdzić jakie banki aktualnie udzielają kredytów preferencyjnych, skontaktuj się z doradcą i zadaj pytanie dotyczące tego rodzaju kredytowania.

    

 

 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przedruk i rozpowszechnianie możliwe jedynie za zgodą autora

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

 

Copyright © 2004. All rights reserved.
Revised: 13 listopada 2012 .